Izvajanje ambulantne fizioterapije z delovnim nalogom

Obvestilo:

Osebno naročanje - trenutno ni mogoče.

Osebno naročanje ZAČASNO NI MOGOČE zaradi preprečevanja širjenja COVID-19. Vstop nenaročenih pacientov v ambulantno fizioterapijo Terme Dobrna ni mogoč. Prosimo, da se naročate po pošti – glejte navodila.

Naročanje po pošti.

Po pošti nam pošljite kuverto, ki naj vsebuje originalni delovni nalog za fizioterapijo, ki ga je izdal vaš zdravnik in vaš kontaktni telefon.
Naš naslov: Terme Dobrna-Fizioterapija, Dobrna 50, 3204 Dobrna.
V roku nekaj dni vam bomo po pošti sporočili termine za vaše terapije.


Pri naročanju pacientov upoštevamo Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (v nadaljevanju: Pravilnik).

ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE

Pacient do ureditve v zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje, izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne službe predloži napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v 5 dneh po njeni izdaji;
 • s stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 14 dneh po njeni izdaji.

ODSOTNOST OD TERAPIJ

V kolikor se dogovorjenega termina ne morete udeležiti, lahko brez navajanja razlogov odpoveste termin najpozneje 10 (deset) dni pred izvedbo zdravstvene storitve in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.
Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov (bolezen, smrt v družini, naravna nesreča, ipd.), pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. Po preteku 30 dni od termina, odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

V primeru, da ne pridete na termin in termina ne odpoveste v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se vas črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po preteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe pacienta črta s čakalnega seznama v naslednjih primerih in rokih:
smrt pacienta: po pridobitvi take informacije ob ažurnem pridobivanju podatkov iz centralnega registra podatkov o pacientih;

 • želja pacienta po črtanju s čakalnega seznama: v 24 urah od izražene želje;
 • pacientova zavrnitev izvedbe zdravstvene storitve: v 24 urah od zavrnitve;
 • zdravstveno stanje pacienta ne omogoča izvedbe zdravstvene storitve, zaradi katere je uvrščen na čakalni seznam: v 24 urah od ugotovitve lečečega zdravnika o takem stanju;
 • neopravičena odsotnost od termina: v 24 urah od termina;
 • druga ali katera koli naslednja uvrstitev na čakalni seznam za isto zdravstveno storitev: v 24 urah od ugotovitve o naknadni uvrstitvi.

Če želite med bivanjem v Termah Dobrna opravljati ambulantno fizioterapijo, se je potrebno predhodno naročiti na fizioterapijo po zgoraj opisanih navodilih. Bivanje pa si rezervirate šele, ko Vam določimo datum pričetka opravljanja fizioterapije.
Če potrebujete očala za branje, si jih prosim prinesite.

KAJ POTREBUJETE S SEBOJ NA FIZIOTERAPEVTSKI OBRAVNAVI?

 • kartico zdravstvenega zavarovanja
 • udobna oblačila in obutev

PACIENT SE LAHKO NAROČI NA FIZIOTERAPEVTSKE STORITVE Z DELOVNIM NALOGOM

 • Osebno
  Osebno naročanje ZAČASNO NI MOGOČE zaradi preprečevanja širjenja COVID-19. Vstop nenaročenih pacientov v ambulantno fizioterpijo Terme Dobrna ni mogoč. Prosimo, da se naročate po pošti - glejte navodila.
 • Naročanje po pošti
  Po pošti nam pošljite kuverto, ki naj vsebuje originalni delovni nalog za fizioterpijo, ki ga je izdal vaš zdravnik in vaš kontaktni telefon. Na naš naslov: Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna. V roku nekaj dni vam bomo po pošti sporočili termine za vaše terpije.

INFORMACIJE, MOREBITNA PRENAROČANJA, ODPOVEDI TERMINOV IN POSREDOVANJE IZVIDOV

T: 03 78 08 143 ali 051 395 564 
ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 - 12.00
četrtek: 13.00 - 17.00
E: fizioterapija@terme-dobrna.si

ČAKALNA DOBA NA DAN 30. 09. 2020 V OKVIRU OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

 • Zelo hitro: 15 dni
 • Hitro: 57 dni
 • Redno: 148 dni

ČAKALNA DOBA ZA SPECIALNO LIMFNO DRENAŽO NA DAN 30. 09. 2020, V OKVIRU OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

 • Zelo hitro: 68 dni
 • Hitro: 124 dni
 • Redno: 229 dni

Čakalne dobe za fizioterapijo v Termah Dobrna d.d. so objavljene na zadnji dan preteklega meseca. Le-te so orientacijske, saj se skozi mesec spreminjajo. Na spletni strani jih ažuriramo enkrat mesečno.

Natančen podatek o čakalni dobi lahko pridobite izključno neposredno pri izvajalcu!

Preverite nacionalne čakalne dobe na naslednji povezavi: Nacionalne čakalne dobe

Na podlagi 11. člena pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Ministrstva za zdravje, vas obveščamo, da presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo. Zato zavarovanim osebam predlagamo izvedbo storitev pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.

Pooblaščena oseba čakalnega seznama: Maja Krošl, dipl. fiziot.

ORDINACIJSKI ČAS FIZIOTERAPIJE

Ponedeljek: 7.00 - 20.00
Torek: 7.00 - 20.00
Sreda: 7.00 - 20.00
Četrtek: 7.00 - 20.00
Petek: 7.00 - 20.00
Sobota: 7.00 - 13.00

FIZIOTERAPEVTI

 • Sara Radolič, dipl. fiziot.
 • Sandra Rotovnik, dipl. fiziot.
 • Maja Krošl, dipl. fiziot.
 • Lucija Žnidar, dipl. fiziot.
 • Karmen Pivec, viš. fiziot.
 • Tjaša Pastirk, dipl. fiziot.
 • Boris Jelen, dipl. fiziot.