Kardiologija

Specialistični kardiološki pregledi in diagnostika

V kardiološki ambulanti izvajamo specialistične preglede srca in preiskave, ki nam omogočajo celostno oceno delovanja srca ter diagnosticiranje bolezenskega stanja in svetovati ustrezne postopke zdravljenje.
V kardiološki ambulanti uporabljamo novo, sodobno opremo. Poleg EKG v mirovanju, s katerim se oceni srčni ritem in delovanje srčne mišice, se s pomočjo UZ srca, z uporabo naprednega načina prikaza delovanja srčne mišice, oceni delovanje srca kot črpalke in zaklopk.
Z obremenitvenim testom, z ali brez meritev porabe kisika, se ocenjuje delovanje srca in pljuč med telesnim naporom.
Urejenost krvnega tlaka se oceni s 24-urnim merjenjem RR, s Holter EKG pa se spremlja srčni ritem 24 ali 72 ur.
Ocena zgodnjih znakov poapnenja žil se opravi z UZ pregledom vratnih žil.


Pregledi, ki jih opravljamo:

  • specialistični pregled pri kardiologu z izvidom in mnenjem,
  • spiroergometrija,
  • cikloergometrija,
  • EKG,
  • holter (celodnevno spremljanje EKG-ja),
  • spirometrija,
  • 24-urno merjenje krvnega pritiska,
  • ultrazvok srca,
  • ultrazvok vratnih arterij.

Ker so vaše težave ozdravljive in obvladljive, pravočasno obiščite priznanega specialista doc. dr. DRAGAN KOVAČIĆA, dr. med.specialist interne medicine – kardiolog ter se naročite na svoj termin v novi ambulanti Dobrna Medical.

Termin ambulante:

Cenik

KARDIOLOGIJA

Cene v EUR

Preventivni pregled I.
Klinični spec.pregled, UZ srca, cikloergometrija

190,00

Preventivni pregled II.
Klinični spec.pregled s funkcionalnim testiranjem dihal, obremenitvneni test
s kolesom (cikloergometrija), sporometrija, UZ srca, UZ vratnih žil, pisni zaključni izvid

285,00

Odvzem in pregled krvi in urina na rizične faktorje

40,00

Specialistični kardiološki pregled z izvidom in mnenjem

85,00

UZ srca

90,00

UZ vratnih žil

70,00