Logopedija

Ambulanta za klinično logopedijo

Namen Nevrološke ambulante - ambulante za klinično logopedijo
Po končanem zdravljenju na nevroloških oddelkih v bolnišnicah so nekateri bolniki po preživeli možganski kapi vključeni v rehabilitacijske programe v različnih ustanovah. Za bolnike z afazijo (govorno jezikovna motnja, ki je posledica možganske kapi), je zelo pomembno, da se srečajo z logopedom.

Cilji logopedske obravnave so:

  • spodbujanje in izboljšanje sposobnosti sporazumevanja, pomoč bolniku z afazijo pri razvijanju različnih načinov pri sporazumevanju, krepitev ohranjenih in razvijanje novih sposobnosti za premagovanje težav pri sporazumevanju ter svetovanje in izobraževanje ljudi iz bolnikove okolice za spodbujanje sporazumevanja in pomoč pri uresničevanju bolnikovih želja in potreb.

V naši ambulanti boste pod vodstvom mag. Nade Žemva, specialistke klinične logopedije, deležni osebnega in poglobljenega pristopa, hkrati pa vam bo pomagala razumeti vaše probleme, se z njimi soočiti in jih reševati.


Termin ambulante:

  • 22.11.2019, ob 15.00 - mag. Žemva Nada, spec. klin. logoped
  • 23.11.2019, ob 09.00 - mag. Žemva Nada, spec. klin. logoped
  • 06.12.2019, ob 15.00 - mag. Žemva Nada, spec. klin. logoped
  • 07.12.2019, ob 09.00 - mag. Žemva Nada, spec. klin. logoped
  • 20.12.2019, ob 15.00 - mag. Žemva Nada, spec. klin. logoped
  • 21.12.2019, ob 09.00 - mag. Žemva Nada, spec. klin. logoped
  • Potrebna je predhodna rezervacija termina na telefonski števliki: 041 345 939 ali e-naslovu: ambulanta@terme-dobrna.si