Izobraževanje svojcev »sobivanje svojcev«

Izobraževanje svojcev »sobivanje svojcev«

Na oddelku rehabilitacije v Dobrna Medical*, smo v sklopu negovalnega oddelka, uvedli izobraževanje svojcev bolnikov po nezgodni poškodbi možganov, program »Sobivanje svojcev«.

Nezgodna poškodba možganov je velika življenjska prelomnica, saj močno spremeni življenje poškodovanim osebam in njihovim svojcem. Ti pa imajo pomembno vlogo v samem procesu rehabilitacije, zato je potrebno, da so seznanjeni s posledicami po nezgodni poškodbi možganov in z načinom ravnanja s poškodovanimi svojci.
Cilj programa je nudenje pomoči svojcem, ki se že soočajo s težavami pri reševanju vsakodnevnih problemov ter svojcem, ki so v teh okoliščinah prvič in se v dani situaciji počutijo izgubljene. Veliko svojcev ne vedo kako naprej in kako vključiti ljubljeno poškodovano osebo v življenje, kot so ga poznali.
Program »Sobivanje svojcev« izvaja ekipa specialistov, ki je sestavljena iz zdravnika specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine, diplomirane medicinske sestre, psihologa, logopeda, fizioterapevta, delovnega terapevta in tudi zdravnik specialisti medicine dela, prometa in športa.

Izobraževanje bo zajemalo:

  • predstavitev nezgodne poškodbe možganov in njene posledice
  • kako prepoznati težave in spremembe pri poškodovanem svojcu
  • kako ustrezno negovati in skrbeti za poškodovanega svojca
  • kako ustrezno nuditi primerno psihično pomoč
  • kako sprejemati novo nastalo situacijo, da bi lažje prenašali obremenitve, ki se pojavijo
  • kako vključevati svojce v celostno rehabilitacijo

Program dela "Sobivanje svojcev" v Termah Dobrna temelji na programu, ki ga je leta 2007 uvedla Maja Povše, viš.fiziot., univ.dipl.ped. in se še vedno izvaja na Univerzitetnem rehabilitacijskem Inštitutu-Soča.