Delovna terapija

Delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena in rehabilitacijska stroka, ki pomaga ljudem pri vključevanju vsakodnevnih opravil, pridobivanju, razvijanju in izboljšanju sposobnosti, ki so pomembne za samostojno obvladovanje vsakodnevnih življenskih aktivnosti.

Naši strokovnjaki delujejo s posamezniki ali v skupinah predvsem na izboljšanju kakovosti življenja, na zdravju in varnosti posameznika in lažjemu vključevanju ter obvladovanjem okolice. Ne glede na primankljaje in omejitve, se želijo približati čim bolj samostojnemu življenju vsakogar in ga obravnavajo celostno z upoštevanjem njegovih vrednot in okolja, v katerem živi in deluje. Pri tem pa jim dokazano pomaga naravna zdravilna klima, neokrnjena narava in naravni faktorji.

Naši delovni terapevti delujejo na več področjih:

Nevrologija

Ortopedija

Rehabilitacija roke

Rehabilitacija starostnikov

 

Zato vam ponujamo dva programa, ki se bosta čim bolj približala vašim željam in potrebam:

Individualna delovna terapija

Skupnska delovna terapija

Programi delovnih terapij

Individualna delovna terapija je sestavljena iz treninga senzomotoričnih sposobnosti, učenja dnevnih aktivnosti, treninga kognitivnih sposobnosti, svetovanja in treninga uporabe pripomočkov.

Skupinska deovna terpaija je sestavljena iz individualnih terapvetskih vaj, skupinskih obravnav, funkcijskega usposabljanja preko glasbe, skupinskih obravnav kognitivnih motenj, globinskega sproščanja (dihalne vaje), sodelovanja s svojci.

Cenik

DELOVNA TERAPIJA Cene v EUR

Individualna delovna terapija (30 min.)

30,00

Strokovni posvet z delovnim terapevtom (20 min.)

20,00

Delovna terapija v sobi 

35,00

Schumann stol

10,00

Razgibavanje na napravi motomed (20 min.)

10,00