Vodstvo podjetja

doc. dr. Aleš Semeja, direktor družbe
t: 03 78 08 112
f: 03 78 08 200
e: uprava@terme-dobrna.si

Žiga Kompan, vodja hotelske in gostinske dejavnosti
t: 03 78 08 118
e: ziga.kompan@terme-dobrna.si

Zvezdana Gvajc, vodja finančno računovodske službe
t: 03 78 08 546
e: zvezdana.gvajc@terme-dobrna.si

Leon Tomašič, vodja prodaje in marketinga
t: 03 78 08 118
e: leon.tomasic@terme-dobrna.si

Andrej Eržen, direktor Inštituta za aplikativne raziskave v medicinski rehabilitaciji - IARMR
t: 03 78 08 140
f: 03 78 08 146
e: andrej.erzen@terme-dobrna.si

Violeta Poposka, strokovni sodelavec za kadre
t: 03 78 08 187
e: violeta.poposka@terme-dobrna.si

Pavel Žužek, vodja službe vzdrževanja
t: 03 78 08 522
e: pavli.zuzek@terme-dobrna.si