Čakalne dobe

Facebook Twitter Google Plus

DISPANZER ZA ŽENSKE

ČAKALNA DOBA:

  • NUJNO: 24 ur
  • HITRO: 7 dni
  • REDNO:  60 dni

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: Amadeja Petković, dipl.m.s.

AMBULANTNA DEJAVNOST – FIZIOTERAPIJA

Čakalna doba na dan 30. 4. 2019:

  • ZELO HITRO: 17 dni
  • HITRO: 136 dni
  • REDNO : 217 dni

Čakalne dobe za fizioterapijo v Termah Dobrna d.d. so objavljene na zadnji dan preteklega meseca. Le-te so orientacijske, saj se skozi mesec spreminjajo. Na spletni strani jih ažuriramo enkrat mesečno.
Natančen podatek o čakalni dobi lahko pridobite izključno neposredno pri izvajalcu!

Na podlagi 11. člena pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Ministrstva za zdravje, vas obveščamo, da presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo. Zato zavarovanim osebam predlagamo izvedbo storitev pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.

Odgovorna oseba čakalnih seznamov:
Maja Krošl, dipl. fiziot.

Informacije:
t: 03 78 08 143
e: fizioterapija@terme-dobrna.si