Čakalne dobe

Facebook Twitter Google Plus

DISPANZER ZA ŽENSKE

ČAKALNA DOBA:

  • NUJNO: 24 ur
  • HITRO: 7 dni
  • REDNO:  60 dni

Pooblaščena oseba čakalnega seznama: Amadeja Petković, dipl.m.s.

Naročanje, informacije, morebitna prenaročanja, odpovedi terminov in posredovanje izvidov:

  • na telefonski številki 03 78 08 144, v času ordinacije
  • preko e-pošte: ginekologija@terme-dobrna.si
  • z navadno pošto na naslov Terme Dobrna d.d., Dispanzer za ženske, Dobrna 50, 3204 Dobrna
  • osebno, v času ordinacije.

AMBULANTNA DEJAVNOST – FIZIOTERAPIJA

Čakalna doba na dan 31. 8. 2019:

  • ZELO HITRO: 9 dni
  • HITRO: 143 dni
  • REDNO: 205 dni

Čakalna doba za specialno limfno drenažo na dan 31. 8. 2019:
Zaradi odsotnosti terapevtke trenutno NE IZVAJAMO specialne limfne drenaže.

Čakalne dobe za fizioterapijo v Termah Dobrna d.d. so objavljene na zadnji dan preteklega meseca. Le-te so orientacijske, saj se skozi mesec spreminjajo. Na spletni strani jih ažuriramo enkrat mesečno.
Natančen podatek o čakalni dobi lahko pridobite izključno neposredno pri izvajalcu!

Preverite nacionalne čakalne dobe na naslednji povezavi: Nacionalne čakalne dobe

Na podlagi 11. člena pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Ministrstva za zdravje, vas obveščamo, da presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo. Zato zavarovanim osebam predlagamo izvedbo storitev pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.

Pooblaščena oseba čakalnega seznama: Maja Krošl, dipl. fiziot.

Naročanje, informacije, morebitna prenaročanja, odpovedi terminov in posredovanje izvidov:
t: 03 78 08 143
e: fizioterapija@terme-dobrna.si