Delovni nalogi

Izvajanje ambulantne fizioterapije z delovnim nalogom

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je s 1.1.2014 sprejel nov način izvajanja ambulantne fizioterapije, ki smo ga vsi izvajalci dolžni izvajati. V nadaljevanju posredujemo podrobneje informacijo, kako bo izvajanje potekalo.

Zdravnik (osebni zdravnik oziroma specialist) mora na novem delovnem nalogu opredeliti naslednje: vrsto ali/in vsebino fizioterapevtske obravnave, cilj fizioterapevtske obravnave, diagnozo s šifro kot vzrok napotitve, stopnjo nujnosti in kontraindikacije.

Od 1.1.2014 sprejemamo le ustrezno izpolnjene delovne naloge na novem obrazcu.
Pacienta vpišemo v čakalni seznam. Uradni zapis termina v čakalni seznam izvedemo po prejemu originalnega delovnega naloga, ki ga moramo prejeti v petih delovnih dneh, v primeru naročanja preko telefona ali e-maila, sicer termin v čakalni knjigi izbrišemo.

ODSOTNOST OD TERAPIJ
V kolikor se dogovorjenega termina ne morete udeležiti, morate svojo odsotnost pisno ali ustno sporočiti v 14 dneh od dneva načrtovane izvedbe fizioterapevtske obravnave.
Za upravičeno odsotnost se šteje nepredvidljiv in neodložljiv dogodek (bolezen, smrt v družini, naravna nesreča, ipd), ki Vam je fizično onemogočil prihod na fizioterapevtsko obravnavo. V primeru ustnega opravičila, je potrebno podati pisno opravičilo v treh dneh od preteka roka iz prejšnjega odstavka.
V primeru opravičenega izostanka Vas bomo uvrstili v čakalni seznam na najbližji prosti termin.
V primeru, da opravičila ne podate, oziroma se odsotnost ne more vrednotiti kot opravičljiva, Vas bomo v skladu s predpisi 15. dan po načrtovanem pregledu izbrisali iz čakalnega seznama za načrtovano fizioterapevtsko obravnavo in o tem napravili zaznamek v zdravstveni dokumentaciji. Delovni nalog bomo vrnili zdravniku.

Če želite med bivanjem v Termah Dobrna opravljati ambulantno fizioterapijo, se je potrebno predhodno naročiti na fizioterapijo po zgoraj opisanih navodilih. Bivanje pa si rezervirate šele, ko Vam določimo datum pričetka opravljanja fizioterapije.
Če potrebujete očala za branje, si jih prosim prinesite.

Kaj potrebujete s seboj na fizioterapevtski obravnavi?

 • kartico zdravstvenega zavarovanja
 • udobna oblačila in obutev

Pacient se lahko naroči na fizioterapevtske storitve z delovnim nalogom:

 • OSEBNO vsak dan v sprejemni ambulanti fizioterapije, in sicer:

- ponedeljek: 8.00 - 12.00
- torek: 8.00 - 12.00
- sreda: 8.00 - 12.00
- četrtek: 13.00 - 17.00
- petek: 8.00 - 12.00

 • TELEFONSKO: 03 78 08 143 ali 051 395 564 vsak dan – ponedeljek, torek, sreda in petek od 8. do 10. ure, četrtek od 15. do 17.ure.
 • ELEKTRONSKO: fizioterapija@terme‐dobrna.si

Ordinacijski čas fizioterapije:

 • ponedeljek: 7.00 - 18.30
 • torek: 7.00 - 18.30
 • sreda: 7.00 - 18.30
 • četrtek: 7.00 - 18.30
 • petek: 7.00 - 18.30
 • sobota: 7.00 - 13.00