Napotitev ZZZS

V Termah Dobrna bomo z najboljšimi specialisti in osebjem poskrbeli za Vas, ko boste na predlog osebnega zdravnika ali zdravnika, ki Vas zdravi v bolnišnici prejeli odobritev za zdraviliško zdravljenje na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ZZZS v primerih ginekoloških bolezni, vnetnih revmatskih bolezni, degenerativnega izvensklepnega revmatizma, stanjih po poškodbah in operacijah lokomotornega (gibalnega) sistema s funkcijsko prizadetostjo, nevroloških bolezni, poškodbah in boleznih centralnega perifernega živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter živčno mišičnimi boleznimi.

Za vsa ta bolezenjska stanja Vam  nudimo na podlagi pogodbe z ZZZS stacionarno ali ambulantno zdraviliško zdravljenje.