Certifikati

Dnv certifikat

Akreditacijo podeljuje mednarodna akreditacijska hiša DNV in predpisuje standard na vseh področjih delovanja Medicinskega centra, tako na zdravstvenem področju kot tudi na podpornih procesih. Certifikat pomeni podporo razvoju in nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvenega varstva in varnosti pacientov ter obravnava splošne varnosti delavcev, bolnikov in drugih obiskovalcev v Medicinskega centra v Termah Dobrna. Pridobitev tega certifikata pomeni potrditev uspešnega dela Medicinskega centra Term Dobrna na področju urejenosti in organizaciji dela ter hkrati večjo prepoznavnost v evropskem prostoru.

Preberi več o DNV certifikatu

Pridobitev certifikata za okolje ecolabel za terme dobrna

Vidik trajnostnega razvoja Term Dobrna je v opredelitvi za trajno uporabo naravnih zdravilnih sredstev za področje zdraviliškega zdravljenja, hkrati pa tudi skrb za kvalitetno in odgovorno izrabo le-teh, za čim manjše obremenjevanje okolja in odločitev.
Z načrtnimi eko aktivnostmi in usmeritvami podjetja smo uspeli izpolniti kriterije in Agencija Republike Slovenije za okolje nam je septembra 2013 podelila znak za okolje Ecolabel za turistično nastanitveno storitev.
Vlaganja v izrabo obnovljivih in naravnih virov energije – odpadne termalne vode, sonca in lesne mase – pomenijo že več kot 70 % pridobitev potrebne energije iz obnovljivih virov. Z načrtnim ločevanjem odpadkov in z racionalno uporabo vode zmanjšujemo stroške. Z vključevanjem lokalnih ponudnikov storitev in proizvodov turistične ponudbe, kot tudi ponudbe na kulturnem področju zaokrožujemo turistične programe. Možnosti pohodništva, kolesarjenja in drugih aktivnosti v prelepem okolju Dobrne izpod Paškega Kozjaka dopolnjujejo trajnostni razvoj zelenega turizma. Področje zdraviliškega centra Term Dobrna z zdraviliškimi objekti in z zdraviliškim parkom je kulturna dediščina in njeno načrtno obnavljanje ter vzdrževanje bo tudi v bodoče skrb podjetja Term Dobrna.

Preberi več o ECO Label certifikatu

Invalidom prijazno

Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje, je v sodelovanju z Nacionalnim turističnim združenjem in Zvezo paraplegikov Slovenije, v okviru projekta Razvoj turistične ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami, podelil certifikate “Invalidom prijazno” sedmim turističnim organizacijam.

Ponosni smo, da so tudi Terme Dobrna eno izmed njih. S pridobitvijo Srebrnega certifikata invalidom prijazno je Terme Dobrna (za nastanitveni objekt hotel Vita) dobilo potrditev, da je urejeno in dostopno ne le za goste, ki so gibalno ovirani, ampak tudi za ljudi s posebnimi potrebami na področju vida, sluha in duševnega zdravja.

Projekt Razvoj turistične ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami, ki je sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma ter ob podpori Službe vlade RS za evropske zadeve se je po dveh letih dejavnosti ozaveščanja javnosti in turističnih ponudnikov o dostopnem turizmu, po uspešni organizaciji strokovnih srečanj ter ob pripravi kriterijev za podelitev certifikata “Invalidom prijazno” zaključili s slavnostno podelitvijo certifikatov.

Srebrni certifikat "Invalidom prijazno" Terme Dobrna